Tenaga Pendidik

 • Nama : Amiruddin, S.Pd., M.Pd
 • NIP : 19700821 199702 1 001
 • Jabatan : Kepala Sekolah

 • Nama : Elva Wirda, S.Pd, M.Pd
 • NIP : 19730105 199702 2 001
 • Jabatan : Wakakur

 • Nama : Maulidar, S.Pd
 • NIP : 19660303 199512 2 001
 • Jabatan : Guru Matematika

 • Nama : Niwati, S.Pd
 • NIP : 19621003 198601 2 002
 • Jabatan : Guru Matematika

 • Nama : Cut Suriati, S.Pd
 • NIP : 19661016 198903 2 001
 • Jabatan : Guru Bahasa Indonesia

 • Nama : Karmiah, S.Pd
 • NIP : 19661231 200604 2 052
 • Jabatan : Guru Bahasa Indonesia

 • Nama : Fardinalsyah, S.Pd
 • NIP : 19680919 199512 1 003
 • Jabatan : Guru IPA Terpadu

 • Nama : Dra. Endang Hartati
 • NIP : 19640503 200008 2 001
 • Jabatan : Guru IPA Terpadu

 • Nama : Nurmala, S.Pd
 • NIP : 19870425 201903 2 005
 • Jabatan : Guru PPKN Terpadu